Perbankan
 

Bayaran (24 Jam)
Ia memang mudah dan senang bagi ahli-ahli baru yang memegang akaun EZG88 membuat deposit atau memohon pengeluaran melalui platform pertaruhan kami kerana EZG88 telah menyenaraikan bank-bank pilihan utama kami untuk kesenangan anda semasa membuat bayaran kepada EZG88.

Kami berhak untuk menangguh pemindahan dana ke dalam akaun anda sebelum pengesahan pendepositan berjaya dilakukan. Sila ambil perhatian bahawa simpankan resit bank atau nombor rujukan transaksi anda kerana kami mungkin memerlukannya sebagai bukti pembayaran.

Selepas anda berjaya menyerah borang pemberitahuan deposit dan jumlah deposit berjaya dimasukkan ke dalam akaun kami, biarlah pasukan khidmat pelanggan kami memproses pendepositan anda secepat mungkin. Jika proses pengendalian deposit mengambil masa lebih daripada 10 minit, mengadukan kepada kami melalui Live Chat dan pegawai khidmat pelanggan kami sudi dan sedia membantu anda pada bila-bila masa.

Jumlah deposit minimum yang ditetapkan adalah RM 30.

Permohonan pengeluaran hadiah wang tunai boleh dilakukan pada bila-bila masa, tetapi permohonan anda hanya akan diproses pada keesokan harinya dalam waktu urusan bank. Ahli-ahli diwajibkan untuk memberikan Nama Pengguna anda dan jumlah baki akaun terkini semasa memohon pengeluaran hadiah kemenangan wang tunai. Kami berhak untuk menolak permohonan pengeluaran hadiah wang tunai anda sekiranya terdapat percanggahan antara maklumat yang dibekalkan oleh anda kepada kami dengan maklumat pendaftaran anda demi tujuan keselamatan.

Permohonan pengeluaran hadiah kemenangan wang tunai bagi pendepositan yang dilakukan melalui Kad Kredit hanya akan dilakukan selepas 2 minggu.

Jenis-jenis Transaksi Sedia Ada Jumlah yang Dibenarkan (RM) Garis Waktu Transaksi
Jumlah minimum Jumlah miximum
Jadual Deposit
Mesin Juruwang Automatik (MJA) / Mesin Deposit Tunai (MDT) RM 30.00 RM 100,000.00 5 minit
Pindahan dalam Talian
Pemindahan Dana antara Bank Tempatan
Jadual Pengeluaran
Pengeluaran Segera Maybank, CIMB, Public, Hong Leong 
RM 50
RM 5,000.00 15 minit
Bank-bank yang lain
RM 100
Pemindahan Dana antara Bank Tempatan Maybank, CIMB, Public, Hong Leong
RM 5,000 dan ke atasnya
RM 50,000.00 Selama 24 jam
Bank-bank yang lain
RM 5,000 dan ke atasnya
  • BUTIR-BUTIR PENTING:
  • Jumlah maksimum adalah berasaskan pada amaun bagi setiap transaksi pada setiap hari.
  • Semua pendepositan yang dilakukan mestilah ditaruh sebahagian atau/dan 25% daripada jumlah pendepositan sebelum sebarang pengeluaran boleh dilakukan.
  • Sila simpankan resit bank atau nombor rujukan transaksi anda kerana kami mungkin memerlukannya sebagai bukti pembayaran.
  • Sila melampirkan bukti pendepositan anda bersertakan dengan tiket dan hubungi khidmat pelanggan kami demi untuk mengelakkan sebarang penangguhan dalam transaksi pendepositan.
  • Deposit yang dilakukan melalui pindahan GIRO antara bank perlu mengambil masa selama 24 jam untuk mendapatkan pengesahan atau hanya akan diproses pada keesokan hari kerja (kecuali pada hari Sabtu, Ahad dan Hari Kelepasan Am).
  • Kami boleh menghendaki anda mengemukakan dokumen pengesahan sebelum sebarang bayaran diproses dari akaun pemain anda dan pengeluaran yang berjumlah lebih besar dijangka memakan masa lebih lama.
  • Permohonan pengeluaran hanya dilulus dan dibayar kepada nama pemegang akaun bank yang sama dengan nama yang telah didaftarkan dalam EZG88.
  • Sila mengambil perhatian bahawa anda tidak layak membuat permohonan pengeluaran jika akaun anda mempunyai sebarang bonus tertunggak sehingga anda mencapai syarat memperoleh bonus tersebut.
  • Jumlah pengeluaran segara yang boleh dilakukan oleh setiap akaun melalui bank-bank yang ditentukan oleh EZG88 dalam tempoh sehari tidak boleh melebihi RM 5,000.00.