PROMOSI
 

BONUS SIMPANAN HARIAN KALI PERTAMA 20% LIVE22

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Tawaran bonus ini hanya diberikan kepada ahli-ahli yang mendaftar diri di platform pertaruhan EZG88 sahaja.
 • Tawaran bonus ini hanya sah kepada pendepositan harian KALI PERTAMA yang ahli lakukan di LIVE22 sahaja.
 • Tawaran bonus ini hanya sah untuk bertaruh di permainan slot sahaja di LIVE22.
 • Maksimum ganjaran bonus berbayar secara harian di bawah rangka promosi ini adalah RM 50. Minima Deposit untuk bonus ini adalah RM 50.
 • Jika deposit dan bonus ini digunakan untuk bertaruh dalam produk permainan yang lain (selain daripada SLOTS), boleh mengakibatkan bonus dan jumlah kemenangan dibatalkan.
 • Permohonan pengeluaran bagi pendepositan yang dimasukkan dan bonus yang diterima hanya tertakluk pada 1 kali pusing ganti sahaja.
  Contoh Perhitungan
  Jumlah Deposit: RM 250
  Bonus Istimewa yang Tidak Terbatas Bagi SCR888 (20%): RM 50
  Perhitungan Jumlah Pusing Ganti: (RM 250 + RM 50) x 1 = RM 300
 • Kecuali dinyatakan secara jelas, jika tidak promosi ini boleh digunakan bersama dengan sebarang promosi lain yang sedang dijalankan di platform pertaruhan EZG88.
 • EZG88 berhak untuk memindah mana-mana syarat-syarat tawaran yang terkandung dalam promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal terlebih dahulu.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun pendua atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

BONUS SIMPANAN HARIAN PERTAMA 30% PERMAINAN SLOT (TIADA TURNOVER)

Bonus simpanan harian pertama 30% permainan slot yang baru telah disediakan khas untuk PARA AHLI!

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Tawaran promosi ini terbuka kepada semua ahli berdaftar di EZG88.
 • Promosi ini untuk bertaruh dalam permainan slots SCR888 dan Live22 sahaja.
 • Tawaran bonus ini hanya boleh dituntut sekali sehari.
 • Amaun Bonus maksimum untuk promosi ini adalah RM150.
 • Untuk memperoleh tawaran bonus simpanan harian pertama 30% permainan slot ini, ahli-ahli dikehendaki mendeposit sekurang-kurangnya RM100 dan memohon promosi ini sebelum mula bermain.
 • Jika deposit dan bonus ini digunakan untuk bertaruh dalam produk permainan yang lain (selain daripada SLOTS), boleh mengakibatkan bonus dan jumlah kemenangan dibatalkan.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk bertaruh dalam permainan slot: Great Blue, Highway Kings, HUGA. Sebarang kemenangan akan dibatalkan sekiranya bertaruh dan sebarang pertaruhan tidak akan diambil kira.
 • Permohonan pengeluaran untuk promosi ini adalah minimum pengeluaran X3. Bonus simpanan harian pertama 30% permainan slot = (jumlah deposit + jumlah bonus) X3.
  Contoh untuk BONUS SIMPANAN HARIAN 30% PERMAINAN SLOT
  Deposit : RM100
  Bonus : RM30
  Syarat minimum pengeluaran: (RM100 + RM30) x 3 = RM390
 • Tawaran promosi ini boleh digunakan bersama dengan promosi-promosi lain kecuali 100% Welcome Bonuses, Newbie Bonus dan promosi yang dinyatakan.
 • EZG88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun duplikat atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

DEPOSIT RM 30 UNTUK MENUNTUT BONUS SAMBUTAN YANG BERNILAI RM 60 (TANPA KADAR PERPUTARAN)

Baru dengan EZG88? Dengan itu, Hadiah Sambutan akan diberikan untuk anda TANPA SYARAT KADAR PERPUTARAN? Deposit MYR 30 sekarang juga dengan percuma MYR 30 yang ekstra!

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Sah untuk semua ahli berdaftar EZG88.
 • Bonus tersebut hanya dibenarkan dituntut buat sekali sahaja, terhadap deposit pertama yang dibuat terhadap permainan Slots EZG88.
 • Amaun minimum serta maksimum yang diperlukan untuk pengeluaran bonus tersebut adalah MYR 180 / MYR 300.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk bertaruh dalam permainan slot: Great Blue, Highway Kings, HUGA. Sebarang kemenangan akan dibatalkan sekiranya bertaruh dan sebarang pertaruhan tidak akan diambil kira.
 • Promosi tersebut boleh dituntut bersempena dengan promosi-promosi yang lain (kecuali bonus-bonus deposit, melainkan jika yang ditetapkan)
 • EZG88 memelihara hak mutlak untuk memindah terma & syarat promosi tersebut pada bila-bila masa.
 • Jika berlaku sebarang kegiatan pertikaian, EZG88 memelihara hak mutlak untuk membuat keputusan yang terakhir.
 • Ahli yang disyaki melakukan sebarang penipuan ataupun menggunakan perisian pihak ketiga, akaun mereka akan ditutup / digantung dengan amaun deposits dikembalikan
 • Sebarang akaun yang diduplikasi atau percubaan untuk memanipulasi keputusan pertandingan / pertaruhan akan hilang kelayakan untuk menuntut hadiah atau bonus yang dipertandingkan.
 • Ahli (Pemenang) mungkin akan diminta untuk mengemukakan sebarang dokumen untuk tujuan memudahkan proses tuntutan hadiah / bonus. Hadiah / Bonus akan dilucuthakkan terhadap ahli-ahli yang tidak dapat atau enggan mengemukakan maklumat atau dokumen yang berikut.
 • Dengan menerima hadiah / bonus yang diberikan, semua pemenang dikehendaki bersetuju dengan terma dan syarat yang berikut.
 • Anda tidak berhak / berlayak untuk menerima sebarang rebat jika anda telah menuntut sebarang Bonus Sambutan yang diberikan.

BONUS PEMULA

JIka anda adalah ahli baru EZG88, jangan lupa menjalani deposit dengan kadar minimum yang bernilai RM 50 ke dalam akaun anda untuk menuntut "Bonus Pemula" yang bernilai RM 30.

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Sah untuk ahli berdaftar / rasmi EZG88.
 • Sah untuk deposit yang dibuat terhadap semua produk / permainan EZG88 kecuali permainan Poker8.
 • Bonus tersebut adalah tertakluk kepada Keperluan Kadar Perputaran sebanyak 3 kali. Nilai pengeluaran maksimum bonus tersebut adalah RM 400
 • Anda tidak berhak untuk menuntut sebarang rebat bonus tersebut, jika anda telah menuntut sebarang Bonus Sambutan sebelum ini.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk bertaruh dalam permainan Texas Hold'em, Blackjack 21 dan permainan slot: Great Blue, Highway Kings, HUGA. Sebarang kemenangan akan dibatalkan sekiranya bertaruh dan sebarang pertaruhan tidak akan diambil kira.
  Contoh Perhitungan
  Deposit: RM 50
  Bonus Pemula: RM 30
  Perhitungan Jumlah Pusing Ganti: (RM 50 + RM 30) x 3 = RM 240
 • Promosi tersebut TIDAK BOLEH dituntut bersempena dengan bonus-bonus sambutan EZG88 yang lain.
 • Promosi tersebut boleh dituntut bersempena dengan promosi-promosi yang lain, melainkan jika yang ditetapkan.
 • EZG88 memelihara hak mutlak untuk memindah terma & syarat promosi tersebut pada bila-bila masa.
 • Jika berlaku sebarang kegiatan pertikaian, EZG88 memelihara hak mutlak untuk membuat keputusan yang terakhir.
 • Ahli yang disyaki melakukan sebarang penipuan ataupun menggunakan perisian pihak ketiga, akaun mereka akan ditutup / digantung dengan amaun deposits dikembalikan / dirampas.
 • Sebarang akaun yang diduplikasi atau percubaan untuk memanipulasi keputusan pertandingan / pertaruhan akan hilang kelayakan untuk menuntut hadiah atau bonus yang dipertandingkan.
 • Ahli (Pemenang) mungkin akan diminta untuk mengemukakan sebarang dokumen untuk tujuan memudahkan proses tuntutan hadiah / bonus. Hadiah / Bonus akan dilucuthakkan terhadap ahli-ahli yang tidak dapat atau enggan mengemukakan maklumat atau dokumen yang berikut.
 • Dengan menerima hadiah / bonus yang diberikan, semua pemenang dikehendaki bersetuju dengan terma dan syarat yang berikut.

PULANGAN TUNAI MINGGUAN 3% DALAM SCR888!!

Jom bertaruh di dalam SCR888 sepanjang hari untuk ganjaran bonus yang mengagumkan!

TERMA & SYARAT:
 • Tawaran promosi ini terbuka kepada semua ahli berdaftar di EZG88.
 • Sah untuk deposit yang dimasukkan ke dalam SCR888. Promosi ini akan dimulai dari 12hb November 2017.
 • Jumlah Pulangan Tunai akan diberikan kepada setiap ahli secara mingguan, berdasarkan pada jumlah deposit terkumpul pada minggu sebelumnya.
 • Amaun pulangan tunai minimum adalah RM3. Amaun maksimum adalah RM300.
 • Tawaran promosi ini boleh digunakan bersama dengan promosi-promosi lain kecuali 100% Welcome Bonuses, Newbie Bonus dan promosi yang dinyatakan.
 • EZG88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun duplikat atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

50SLOT BONUS 50% PADA HUJUNG MINGGU

Berhibur bersama EZG88 pada hujung minggu: Deposit dan memohon Bonus 50% pada Hujung Minggu (Sabtu & Ahad)!

TERMA & SYARAT:
 • Tawaran promosi ini terbuka kepada semua ahli berdaftar di EZG88.
 • Promosi ini untuk bertaruh dalam permainan slots sahaja.
 • Tawaran bonus hujung minggu ini hanya boleh dituntut sekali sehari (Sabtu dan Ahad).
 • Untuk memperoleh tawaran bonus ini, ahli-ahli dikehendaki mendeposit sekurang-kurangnya RM 100 atau ke atasnya dan memohon promosi ini sebelum mula bermain.
 • Jika deposit dan bonus ini digunakan untuk bertaruh dalam produk permainan yang lain (selain daripada SLOTS), boleh mengakibatkan bonus dan jumlah kemenangan dibatalkan.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk bertaruh dalam permainan slot: Great Blue, Highway Kings, HUGA. Sebarang kemenangan akan dibatalkan sekiranya bertaruh dan sebarang pertaruhan tidak akan diambil kira.
 • Promosi ini tiada sebarang syarat turnover. Manakala syarat untuk permohonan pengeluaran adalah minimum pengeluaran (jumlah deposit + jumlah bonus) X5.
  Contoh
  Deposit pada Hujung Minggu: RM100
  Bonus pada Hujung Minggu (50%): RM50
  Perhitungan minimum pengeluaran: (RM100 + RM50) x 5 = RM750
 • Tawaran promosi ini boleh digunakan bersama dengan promosi-promosi lain kecuali 100% Welcome Bonuses, Newbie Bonus dan promosi yang dinyatakan.
 • EZG88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun duplikat atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

BONUS DEPOSIT 5% YANG TIDAK TERHAD

EZG88 dengan gembiranya membawakan kepada anda pakej Bonus Deposit yang memikat hati dimana anda akan diberikan ganjaran Bonus Deposit 5% yang tidak terhad dengan hanya perlu 3 kali pusing ganti sahaja, sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan anda terhadap EZG88!

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Tawaran bonus ini hanya diberikan kepada ahli-ahli yang mendaftar diri di platform pertaruhan EZG88 sahaja.
 • Tawaran bonus ini boleh dituntut oleh pendepositan yang dimasukkan ke dalam mana-mana produk permainan yang muncul di platform pertaruhan EZG88 kecuali SCR888 dan/atau Poker8.
 • Nikmati pemberian Bonus Deposit 5% yang tidak terhad dan menerima ganjaran bonus maksimum sehingga RM 150 bagi setiap pendepositan yang berjaya dilakukan.
 • Permohonan pengeluaran bagi pendepositan yang dimasukkan dan bonus yang diterima adalah tertakluk pada 3 kali pusing ganti.
  Contoh Perhitungan
  Jumlah Deposit: RM 300
  Bonus Deposit 5% yang tidak terhad (5%): RM 15
  Perhitungan Jumlah Pusing Ganti: (RM 300 + RM 15) x 3= RM 945
 • Kecuali dinyatakan secara jelas, jika tidak promosi ini boleh digunakan bersama dengan sebarang promosi lain yang sedang dijalankan di platform pertaruhan EZG88.
 • EZG88 berhak untuk memindah mana-mana syarat-syarat tawaran yang terkandung dalam promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal terlebih dahulu.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun pendua atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

BONUS KHAS TANPA HAD 10% SCR 888

Deposit dan mula permainan SCR888 dengan menikmati Bonus Khas EZG88 TANPA HAD yang setinggi 10% terhadap permainan / produk tersebut, hanya dengan syarat kadar perputaran yang sebanyak 1 kali sahaja!

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Sah untuk ahli berdaftar EZG88.
 • Hanya sah untuk deposit yang dilakukan pada SCR888.
 • Bonus Harian deposit semula tanpa had yang setinggi 10%, bonus deposit maksimum buat satu masa yang setinggi MYR 50.
 • Bonus tersebut adalah tertakluk kepada keperluan kadar perputaran buat SEKALI sahaja.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk bertaruh dalam game tembak ikan. Sebarang kemenangan akan dibatalkan sekiranya bertaruh dan sebarang pertaruhan tidak akan diambil kira.
  Contoh Perhitungan
  Jumlah Deposit: RM 500
  Bonus Istimewa yang Tidak Terbatas Bagi SCR888 (10%): RM 50
  Perhitungan Jumlah Pusing Ganti: (RM 500 + RM 50) x 1 = RM 550
 • Kecuali dinyatakan secara jelas, jika tidak promosi ini boleh digunakan bersama dengan sebarang promosi lain yang sedang dijalankan di platform pertaruhan EZG88.
 • EZG88 berhak untuk memindah mana-mana syarat-syarat tawaran yang terkandung dalam promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal terlebih dahulu.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun pendua atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

REBAT MINGGUAN: KASINO LIVE [0.6%] & SLOTS [0.4%]

Dapatkan ganjaran rebat pada setiap minggu ketika anda meletakkan taruhan anda dalam permainan Live Kasino dan/ atau Slots di platform pertaruhan EZG88.

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Tawaran bonus ini hanya diberikan kepada ahli-ahli yang mendaftar diri di platform pertaruhan EZG88 sahaja.
 • Tawaran bonus ini boleh dituntut oleh pendepositan yang dimasukkan ke dalam mana-mana produk permainan yang muncul di platform pertaruhan EZG88 kecuali SCR888 dan/atau Poker8.
  1. Hanya jumlah pendepositan yang tersimpan dalam produk mainan Kasino Live di platform pertaruhan EZG88 akan dikira dalam jumlah Rebat Mingguan 0.6% bagi Kasino Live;
  2. Hanya jumlah pendepositan yang tersimpan dalam produk mainan Slots di platform pertaruhan EZG88 akan dikira dalam jumlah Rebat Mingguan 0.4% bagi Mainan Slots.
 • Amaun rebat mingguan minimum adalah RM 10, dan amaun maksimum tidak dihadkan.
 • Permohonan pengeluaran bagi Rebat Mingguan ini tidak perlu memenuhi sebarang keperluan pusing ganti.
 • EZG88 berhak untuk memindah mana-mana syarat-syarat tawaran yang terkandung dalam promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal terlebih dahulu.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun pendua atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.

PEROLEH PULANGAN TUNAI SEGERA 0.4% DALAM CALIBET & 1S

Bertaruh dalam permainan kegemaran anda di suit CALIBET & 1S Mainan melalui platform pertaruhan EZG88 dan memperoleh Pulangan Tunai Segera 0.4%!

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
 • Tawaran bonus ini sah mulai dijalankan dari Ogos 2016 sehingga Disember 2016.
 • Tawaran bonus ini hanya diberikan kepada ahli-ahli yang mendaftar diri di platform pertaruhan EZG88 sahaja.
 • Hanya jumlah pendepositan yang tersimpan dalam suit kasino CALIBET dan/atau 1S di platform pertaruhan EZG88 akan dikira dalam jumlah Pulangan Tunai Segera 0.4%.
 • Permohonan pengeluaran bagi Pulangan Tunai Segera ini tidak perlu memenuhi sebarang keperluan pusing ganti.
 • EZG88 berhak untuk memindah mana-mana syarat-syarat tawaran yang terkandung dalam promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal terlebih dahulu.
 • Jika berlaku perselisihan berkaitan dengan promosi ini, semua keputusan yang dibuat oleh EZG88 adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.
 • Barangsiapa yang disyaki melakukan penipuan atau menggunakan perisian pihak ketiga semasa dalam pertaruhan akan mengakibatkan akaun taruhan mereka digantung dan jumlah deposit akan dipulang kepada ahli berkenaan.
 • Sebarang akaun pendua atau percubaan untuk memanipulasikan keputusan pertaruhan akan menyebabkan pembatalan kelayakan peserta tersebut dan EZG88 berhak untuk membatalkan segala pemberian yang telah dimenangi oleh peserta berkenaan.
 • Pemenang dikehendaki membekalkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengesahan identiti dan penebusan hadiah. Pemenang yang gagal atau tidak rela membekalkan sebarang maklumat atau dokumen yang diperlukan akan mengakibatkan hadiah kemenangannya ditarik balik.
 • Penerimaan pemberian yang ditawarkan di bawah rangka promosi ini boleh dianggap sebagai persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat yang dipaparkan di laman web ini.